Etter skader og kirurgiske inngrep, eksempelvis i hofte, kne, skulder og rygg, vil fysioterapeuten hjelpe deg i gang med rehabiliteringen. Fysioterapi er rett og slett en behandlingsform rettet mot plager og smerter i bevegelsesapparatet.

I behandlingen bruker fysioterapeuten forskjellige metoder, teknikker og øvelser – samt gir deg informasjon og veiledning. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentral, og målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring, eventuelt opprettholdelse av funksjonsevnen på kort og lang sikt.

Du finner mer informasjon om fysioterapeutens behandlingstilbud under punktene for akupunktur og trykkbølgebehandling.

Behandling hos fysioterapeuter gir, etter henvisning, rett til trygderefusjon.

Våre erfarne fysioterapeuter er medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund.

Fysioterapi kan hjelpe med følgende:
  • Hodepine
  • Nakke- og skuldersmerter
  • Tennisalbue, musearm
  • Ryggsmerter
  • Senebetennelse
  • Stressrelaterte plager
  • Trening
  • Vektreduksjon
  • Opptrening etter skader, operasjoner, hjerneslag, infarkt.