Har du muskel- eller skjelettplager, dårlig blodsirkulasjon, eller andre plager?

Ulike lidelser trenger ofte ulik behandling. Vårt tverrfaglige team har mange i år bidratt til å gi nordtrønderne bedre helse.

Først og fremst handler det om å stille riktig diagnose, finne årsaken til plagen – for så å velge effektiv behandling.

Noen behandlingsformer skjer individuelt – andre ganger gir tverrfaglighet det beste resultatet.